Szkoła Podstawowa nr 298
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 298 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 Przedmiot działalności szkoły

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:


  • odroczenie obowiązku szkolnego;
  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko sześcioletnie;
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
  • indywidualny program lub tok nauki.


Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.

Szczegółowe kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły.
 
 
Wprowadził Duszczyk Janusz (Szkoła Podstawowa nr 298) 27-12-2012
Aktualizujący Duszczyk Janusz (Szkoła Podstawowa nr 298) 31-01-2022
Zatwierdzający Marciniak Alicja (Szkoła Podstawowa nr 298) 31-01-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2022
Liczba odwiedzin: 1489