Szkoła Podstawowa nr 298
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 298 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Raport dostępności SP298

Raport dostępności SP298


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie.

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 04-12-2012
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04-12-2012

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Marciniak, sp298@eduwarszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 36 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, ulica Krakusa 2, 03-390 Warszawa.

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się w Warszawie przy ulicy Krakusa 2.

Dojścia piesze są od ulicy Rembielińskiej (skrzyżowanie z ulicą Kondratowicza), ulicy Ogińskiego, ulicy Bolesławickiej, ulicy Krakusa, ulicy Bazyliańskiej. Przejście dla pieszych od ulicy Rembielińskiej (skrzyżowanie z ulicą Kondratowicza) posiada sygnalizację dźwiękową. Pozostałe przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki dla pieszych prowadzące do budynku szkoły nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na przejściu dla pieszych od strony ulicy Bazyliańskiej i Ogińskiego są podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szerokości 90 cm. Przejście dla pieszych od strony ulicy Rembielińskiej  (skrzyżowanie z ulicą Kondratowicza) może powodować utrudnienia w ruchu osób niepełnosprawnych ze względu na budowę metra.

Najbliższe stacje PKP to stacja Warszawa Praga oraz Warszawa Toruńska. Stacja Warszawa Praga znajduje się w odległości około 1800 metrów, a stacja Warszawa Toruńska około 1000 metrów od budynku szkoły. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych. Na stacji Praga zamontowana jest platforma przyschodowa, zaś na stacji Toruńska winda dla osób niepełnosprawnych. Niestety udostępnienia te nie zawsze działają, a wówczas stacje pozostają praktycznie niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości około 180 metrów od budynku szkoły. Jest to przystanek Rembielińska - Kondratowicza. Dojeżdżają tam tramwaje nr 1 (w kierunku Annopol - Banacha); 3 (w kierunku Annopol - Gocławek); ; 4 (w kierunku Żerań Wschodni - Wyścigi); ; 25 (w kierunku Annopol - Banacha); ; 41 (w kierunku Żerań Wschodni - PKP Służewiec).

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy ulicy Wysockiego róg Bazyliańska. Dojeżdżają tam autobusy 114 (Młociny UKSW - Bródno Podgrodzie); 126 (Nowodwory - CH Targówek); 145 (Żerań FSO - Wiatraczna); 156 (Metro Młociny - Dworzec Wschodni); 176 (Choszczówka - Budowlana); 414 (Szczęśliwice - Bródno Podgrodzie).

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Bolesławickiej, około 80 metrów od budynku szkoły. Dojazd na w/w miejsce od ulicy Poborzańskiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i opis budynku.

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Rembielińskiej. Wyposażone jest w drzwi przeszkolone o szerokości około 90 cm. Wejście górne i wejście dolne nie jest dostosowane dla osób na wózku. Do wejścia górnego i dolnego prowadzą schody i nie ma tam wind i platform przyschodowych. 

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek posiada dwa piętra. Cały budynek nie jest dostosowany dla osób na wózku. W budynku nie ma wind i platform przyschodowych.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku znajduję się dwie ewakuacyjne klatki schodowe, a komunikacja miedzy piętrami odbywa się za pomocą schodów.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Korytarze szkolne i klatki schodowe są szerokie i umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.

Sekretariat obsługujący petentów znajduje się na parterze i nie posiada obniżonej lady.

 
 
Wprowadził Duszczyk Janusz (Szkoła Podstawowa nr 298) 20-09-2020
Aktualizujący Duszczyk Janusz (Szkoła Podstawowa nr 298) 28-08-2022
Zatwierdzający Marciniak Alicja (Szkoła Podstawowa nr 298) 28-08-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-08-2022
Liczba odwiedzin: 443