Szkoła Podstawowa nr 298
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 298 > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencja i rejestry

Ewidencja i rejestry

  Drukuj
 
Ewidencje i rejestry
Treść

Ewidencja i rejestry

 

W Szkole Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie prowadzone
są następujące ewidencje i rejestry:

 

Sekretariat:

1. Księgi uczniów (dla uczniów szkoły)

2. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

3. Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę

4. Rejestr wydanych kart rowerowych

5. Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły

6. Ewidencje wydanych zaświadczeń wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej

8. Ewidencja wydanych duplikatów świadectw/odpisu świadectwa

9. Rejestr wydanych upoważnień

10. Rejestr wydanych biletów ZTM

11. Pocztowa książka nadawcza

12. Rejestr opinii i orzeczeń

13. Rejestr decyzji dyrektora szkoły (zwolnienia z wychowania fizycznego, zwolnienia ze sprawdzianu, odroczenie lub przyspieszenie obowiązku szkolnego)

14. Wykaz pracowników pedagogicznych

15. Wykaz pracowników administracji i obsługi

16. Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi

17. Rejestr wydanych legitymacji służbowych

18. Ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

19. Ewidencja delegacji służbowych

20. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych

21. Rejestr nieobecności w pracy

22. Ewidencja zwolnień lekarskich

23. Rejestr wydanych biletów ZTM

24. Kartoteki wydanej odzieży ochronnej

25. Dziennik korespondencyjny

26. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

27. Rejestr skarg i wniosków

Dyrektor:

1. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

2. Rejestr protokołów zebrań rad pedagogicznych

Wicedyrektor:

1. Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw

Kierownik świetlicy:

1. Rejestr upoważnień do odbioru dzieci i uczniów ze świetlicy

2. Rejestr kart zapisu dzieci do świetlicy

Dokumenty związane z BHP:

1. Rejestr wypadków pracowniczych

2. Rejestr wypadków uczniowskich

 Udostępnianie informacji publicznej:

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza m.st. Warszawy zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), są udostępniane na pisemny wniosek.

 

Wniosek w formie pisemnej należy składać w siedzibie szkoły lub przesłać:

 

na adres pocztowy: 

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza, ul. Krakusa 2, 03-390 Warszawa lub faxem na nr 22 811 36 82

 

Wniosek w postaci e - maila należy kierować na adres poczty

sp298@eduwarszawa.pl  
amarciniak@eduwarszawa.pl

 
 
Wprowadził Duszczyk Janusz (Szkoła Podstawowa nr 298) 12-02-2013
Aktualizujący Duszczyk Janusz (Szkoła Podstawowa nr 298) 16-10-2022
Zatwierdzający Marciniak Alicja (Szkoła Podstawowa nr 298) 16-10-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-10-2022
Liczba odwiedzin: 1329